Nguồn Cậy Trông – Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNguồn Cậy Trông – Hà Thanh Xuân 1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

14 Comments

 1. Vy Hoang January 27, 2019 Reply
 2. Duy Kiên Karaoke January 27, 2019 Reply
 3. hong thu January 27, 2019 Reply
 4. Van Nguyen January 27, 2019 Reply
 5. Thông Ung January 27, 2019 Reply
 6. Hảo Trần January 27, 2019 Reply
 7. Hung Nguyễn January 27, 2019 Reply
 8. Brianna Vu January 27, 2019 Reply
 9. SA KIM January 27, 2019 Reply
 10. Khanh Minh January 27, 2019 Reply
 11. Ngoc Nguyen January 27, 2019 Reply
 12. NHƯ TIẾN BÙI January 27, 2019 Reply
 13. Hoàng Đăng Nguyễn January 27, 2019 Reply

Leave a Reply