6 người bị bắt trong dịp Quốc khánh 2/9 bị buộc tội kêu gọi xuống đường tuần hành, biểu tình – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCông an Việt Nam đã bắt giữ 4 người trong dịp Quốc khánh 2/9 với những cáo buộc bao gồm tuyên truyền chống nhà nước và đưa thông tin trái phép lên…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

29 Comments

 1. Huy Toàn Lê January 27, 2019 Reply
 2. Đô Hoàng January 27, 2019 Reply
 3. Hang Khach January 27, 2019 Reply
 4. Quyen Hong January 27, 2019 Reply
 5. Quyen Hong January 27, 2019 Reply
 6. Dương Van January 27, 2019 Reply
 7. Yen To January 27, 2019 Reply
 8. HUNG NGUYEN January 27, 2019 Reply
 9. Chuc Y January 27, 2019 Reply
 10. Hương Thạch January 27, 2019 Reply
 11. Ngô Nhận January 27, 2019 Reply
 12. Ngô Nhận January 27, 2019 Reply
 13. Thảo Phan January 27, 2019 Reply
 14. Anthony Phung January 27, 2019 Reply
 15. Ha Nguyen January 27, 2019 Reply
 16. daan Phạm January 27, 2019 Reply
 17. daan Phạm January 27, 2019 Reply
 18. Thang Nguyen January 27, 2019 Reply
 19. Lam Pham January 27, 2019 Reply
 20. Miệt vườn Nhĩ January 27, 2019 Reply
 21. Nhut Quang Huynh January 27, 2019 Reply
 22. Thang Pham January 27, 2019 Reply
 23. Dai Phan January 27, 2019 Reply
 24. Lien Le January 27, 2019 Reply
 25. Thanh Ngo January 27, 2019 Reply
 26. Buong Phung January 27, 2019 Reply
 27. Nhân Huynh January 27, 2019 Reply
 28. dayzay zayday January 27, 2019 Reply
 29. 9994 345345 January 27, 2019 Reply

Leave a Reply