Trên Đầu Súng [ Nhạc Sĩ:Anh Việt Thu ] – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrên Đầu Súng [ Nhạc Sĩ:Anh Việt Thu ] – Đan Nguyên Lời Bài Hát : Trên đầu súng quê hương . . . tổ quốc đã vươn mình Trên lưỡi lê căm hờn . . . hờn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Sony Z3 January 26, 2019 Reply
  2. Toan Nguyen January 26, 2019 Reply
  3. Vương Đặng January 26, 2019 Reply
  4. David Do January 26, 2019 Reply

Leave a Reply