CLIP ẢNH CƯỚI XUÂN TOÀN & LỆ QUYÊN 6-2 2009 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQUA MỘT THẬP NIÊN ,NAY HỒI TƯỞNG LẠI HÌNH ẢNH KỶ NIỆM XƯA CHÂN THỰC, MỘT MÁI ẤM MÃI MÃI. BÌNH YÊN HẠNH PHÚC,

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply