“Xin Đời Một Nụ Cười”, Nam Lộc sáng tác, KL, Thế Sơn, T.T. Hòa trình bày – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTháng Tư Buồn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Michael Le January 25, 2019 Reply
  2. George Lam January 25, 2019 Reply
  3. Thanh Lan January 25, 2019 Reply

Leave a Reply