Gà Đông Tảo giống 50 ngày | Giang Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGà Đông Tảo Giống tuyển chon 50 Ngày tuổi 8 Con ] Tỉ lệ : 4 trống 4 mái Trọng lượng : 5 đến 7 lạng ☎ Hotline : 09187 68688 hoặc 0918414 688…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Hang Thai January 25, 2019 Reply
  2. Yen Duong January 25, 2019 Reply

Leave a Reply