Biển Cạn – Lệ Quyên | Hiếu Choi Jin Cover – Nhạc Vàng Tuyển ChọnFacebook: https://www.facebook.com/hieuchoijin93 | HIẾU CHOI JIN Video thu LIVE giọng không chỉnh sửa Vì lý do bản quyền nên clip mất 35s tiếng ban đầu.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply