Dấu chân kỉ niệm – Thanh Tuyền – live at Tiếng Xưa – 15-06-2012 – Nhạc Vàng Tuyển Chọnthanh tuyen live at tieng xua…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

39 Comments

 1. Huong Bui January 24, 2019 Reply
 2. Ba Nguyễn January 24, 2019 Reply
 3. Dinh Tuyen Nguyen January 24, 2019 Reply
 4. Andrey Hồ January 24, 2019 Reply
 5. Vinh Quang January 24, 2019 Reply
 6. Lữ Khách January 24, 2019 Reply
 7. Toàn KT January 24, 2019 Reply
 8. Lim Nguyen January 24, 2019 Reply
 9. Thuy Mai Nguyen January 24, 2019 Reply
 10. Duy Nguyen January 24, 2019 Reply
 11. Thuy Mai Nguyen January 24, 2019 Reply
 12. Sự Thật January 24, 2019 Reply
 13. vo tien January 24, 2019 Reply
 14. nhieu dang January 24, 2019 Reply
 15. Duy Đức Huỳnh January 24, 2019 Reply
 16. Minh Phương January 24, 2019 Reply
 17. Thanh Trang Luu January 24, 2019 Reply
 18. Minh Tam Dinh January 24, 2019 Reply
 19. Linh Nguyen January 24, 2019 Reply
 20. nguyenhuy namquan January 24, 2019 Reply
 21. Thuận Trần Thảo January 24, 2019 Reply
 22. PHI LONG LE NGOC January 24, 2019 Reply
 23. le cao tri January 24, 2019 Reply
 24. Ty Kan January 24, 2019 Reply
 25. Nguyen QuocViet January 24, 2019 Reply
 26. Kenny Lee January 24, 2019 Reply
 27. Mel Viet January 24, 2019 Reply
 28. le cao tri January 24, 2019 Reply
 29. bao tran January 24, 2019 Reply
 30. bao tran January 24, 2019 Reply
 31. nguyen ngoc Linh January 24, 2019 Reply
 32. Phuonguyen Nguyenngoc January 24, 2019 Reply
 33. Thám Hoàng January 24, 2019 Reply
 34. Nguyen Truong Giang January 24, 2019 Reply
 35. Hawaiianpizzaforever January 24, 2019 Reply
 36. dac loi January 24, 2019 Reply
 37. Chuong Nguyen January 24, 2019 Reply
 38. Daclac Laval January 24, 2019 Reply
 39. Nhat Khoa Bui January 24, 2019 Reply

Leave a Reply