«ASIA 30» 20-40 – Tú Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVào mỗi thứ ba và thứ năm, chúng tôi sẽ chiếu thêm một bài mới trong chương trình [asia REWIND], mời quý vị trở lại và đón xem. Quý vị có thể yêu…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Dương VănHải January 24, 2019 Reply
 2. Giau Le January 24, 2019 Reply
 3. thuy nguyen January 24, 2019 Reply
 4. cherry tho January 24, 2019 Reply
 5. Phuc Tran trong January 24, 2019 Reply
 6. 潘碧鳳 January 24, 2019 Reply
 7. Thien Bui January 24, 2019 Reply
 8. Shshj Hsh January 24, 2019 Reply
 9. Kim Ngoc January 24, 2019 Reply
 10. Vanty Lua January 24, 2019 Reply
 11. Da Nguyen January 24, 2019 Reply
 12. Hoàng Phúc Lê January 24, 2019 Reply
 13. Vict Le January 24, 2019 Reply
 14. Thúy Vy Võ January 24, 2019 Reply
 15. Thúy Vy Võ January 24, 2019 Reply
 16. Tâm Võ Văn January 24, 2019 Reply
 17. thuy tien tran January 24, 2019 Reply
 18. Tri Huu January 24, 2019 Reply
 19. Chi Que January 24, 2019 Reply
 20. Nhật Quân Lê January 24, 2019 Reply
 21. Long Tang January 24, 2019 Reply
 22. Vi Le January 24, 2019 Reply

Leave a Reply