Chiều Xuân Xa Nhà – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTên bài hát: Chiều xuân xa nhà Tết này con không về Mẹ ơi … Cội mai ngấn nụ chiều mưa Mẹ ơi! Con nhớ giao thừa cố hương Không về thắp được nén…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply