TẶNG QUÀ HƠN $300 USD | GIVEAWAY #1 | QUANG LÊ TV – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMình làm youtube là để chia sẻ, cho đi để nhận lại. Thời gian qua nhận được khá nhiều nên nay mình sẽ Giveaway lần 1. Chi tiết, cách tham gia đợt tặng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

26 Comments

 1. Quang Lê TV January 22, 2019 Reply
 2. TAMMY USA January 22, 2019 Reply
 3. Mai Nguyen January 22, 2019 Reply
 4. Tai Le January 22, 2019 Reply
 5. Nguyễn Anh Anhh January 22, 2019 Reply
 6. Hoàng Nhật January 22, 2019 Reply
 7. An Le January 22, 2019 Reply
 8. tran ngoc hieu January 22, 2019 Reply
 9. Bảo Trần Vlog January 22, 2019 Reply
 10. huy minh January 22, 2019 Reply
 11. huy minh January 22, 2019 Reply
 12. Number two January 22, 2019 Reply
 13. Cậy Trần Thị January 22, 2019 Reply
 14. Cậy Trần Thị January 22, 2019 Reply
 15. ngoc khanh January 22, 2019 Reply

Leave a Reply