Đời Đá Vàng – Lệ Quyên ft. Tuấn Ngọc | LiveShow Lệ Quyên Vũ Thành An | – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐời Đá Vàng (Bài Không Tên Số 40) Tác giả: Vũ Thành An —LYRIC: Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Hà Trung Nghĩa January 22, 2019 Reply
  2. Trần Thanh Nhân January 22, 2019 Reply

Leave a Reply