Cây đàn bỏ quên – Trường Vũ, Cát Tiên [Vân Sơn 43 – Những cung điệu quê mình] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCây đàn bỏ quên – Trường Vũ, Cát Tiên [Vân Sơn 43 – Những cung điệu quê mình] Đăng ký kênh ở đây nhé: http://yeah1.net/vanson Tuyễn tập hài Hoài Linh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Minh Chào Mào January 22, 2019 Reply
 2. lau xuanquyen January 22, 2019 Reply
 3. lau xuanquyen January 22, 2019 Reply
 4. Lê Văn Đạt January 22, 2019 Reply
 5. Nguyen Tu January 22, 2019 Reply
 6. nhuncppHiền Thắng January 22, 2019 Reply
 7. Hậu Nguyễn January 22, 2019 Reply
 8. Kieu Nguyen January 22, 2019 Reply
 9. NguyenVan Nguyen January 22, 2019 Reply
 10. que ngheo toi nghiep January 22, 2019 Reply
 11. anh phuong January 22, 2019 Reply
 12. Phuong Dong January 22, 2019 Reply
 13. anh phuong January 22, 2019 Reply
 14. Thang Nguyenthe January 22, 2019 Reply
 15. Kim Phạm January 22, 2019 Reply
 16. Tín Trần Thanh January 22, 2019 Reply
 17. Nguyen Thanh January 22, 2019 Reply
 18. Long Thanh January 22, 2019 Reply
 19. Dự Võ January 22, 2019 Reply

Leave a Reply