Thư Về Em Gái Thành Đô – Duy Khánh (Thu Âm Trước 1975) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThư Về Em Gái Thành Đô Sáng tác: Duy Khánh Ca sĩ: Duy Khánh Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em Về kể chuyện rừng xanh Chuyện vui buồn quân ngũ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply