Show diễn của Chế Linh ở Hà Nội bị hủy bỏ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnShow diễn của Chế Linh bị hủy bỏ và vấn đề ca sĩ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn. http://www.rfa.org/vietnamese/ Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33 Đài…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

46 Comments

 1. An Nguyen January 18, 2019 Reply
 2. phuong chinh channel January 18, 2019 Reply
 3. Đông Monster January 18, 2019 Reply
 4. Johannes Sauer January 18, 2019 Reply
 5. Tuan Tadinh January 18, 2019 Reply
 6. Tuan Tadinh January 18, 2019 Reply
 7. Tieu BaoBao January 18, 2019 Reply
 8. David Nguyen January 18, 2019 Reply
 9. Minh Le January 18, 2019 Reply
 10. Minh Le January 18, 2019 Reply
 11. Bình Yên January 18, 2019 Reply
 12. Cóc Vẩu January 18, 2019 Reply
 13. Tan Anh Ngo January 18, 2019 Reply
 14. anh nguyen January 18, 2019 Reply
 15. vanhoang vu January 18, 2019 Reply
 16. Dinh Hai January 18, 2019 Reply
 17. janie optimist January 18, 2019 Reply
 18. Phuc Pham January 18, 2019 Reply
 19. dakarateboi January 18, 2019 Reply
 20. 036surprise January 18, 2019 Reply
 21. 036surprise January 18, 2019 Reply
 22. 036surprise January 18, 2019 Reply
 23. Congvien Thuytinh January 18, 2019 Reply
 24. haidang nguyen January 18, 2019 Reply
 25. vuong ductoan January 18, 2019 Reply
 26. Tuan Nguyen January 18, 2019 Reply
 27. Tieulong Ly January 18, 2019 Reply
 28. Sờ Pam January 18, 2019 Reply
 29. 53lemai January 18, 2019 Reply
 30. Nguyen Dan January 18, 2019 Reply
 31. Nâu Nùn Nun Nin January 18, 2019 Reply
 32. Nâu Nùn Nun Nin January 18, 2019 Reply
 33. Nghia Duong January 18, 2019 Reply
 34. minh nguyen January 18, 2019 Reply
 35. dakarateboi January 18, 2019 Reply
 36. kien doan Ngo January 18, 2019 Reply
 37. Nguyen anh Nam January 18, 2019 Reply
 38. Nguyễn Tiến Bảo January 18, 2019 Reply
 39. Hung Tran January 18, 2019 Reply
 40. tran van loi January 18, 2019 Reply
 41. tamho12345 January 18, 2019 Reply
 42. TheDoom13 January 18, 2019 Reply
 43. Thuan Le January 18, 2019 Reply
 44. Thảo Lê January 18, 2019 Reply
 45. Thảo Lê January 18, 2019 Reply
 46. Thang nguyen cao January 18, 2019 Reply

Leave a Reply