Nhạc Chuông || Cũng Bởi Vì Yêu – Vũ Duy Khánh [By Đức Nguyễn] – Nhạc Vàng Tuyển Chọn“…Có khi nào bạn hiểu được cảm giác nhớ một người, thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhưng chỉ biết nhớ thôi, chứ không thể nào đến bên để…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply