CŨNG BỞI VÌ YÊU (Lyrics) – VŨ DUY KHÁNH – Nhạc Vàng Tuyển Chọnliên hệ fb: https://www.facebook.com/dth999 Em cứ nghĩ rằng anh không biết, Em đang lừa dối, cứ nói nhưng không nhìn vào mắt anh. Anh chọn cách im lặng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply