Trúc Đào – Giao Linh (MV OFFICIAL) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrúc Đào – Giao Linh (MV OFFICIAL) – Sáng tác : Anh Bằng – Trình Bày : Giao Linh – Lời bài hát : Chiều xưa có ngọn trúc đào Mùa thu lá rụng bay vào sân em.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

16 Comments

 1. Hoa tím January 17, 2019 Reply
 2. minh1 vũ January 17, 2019 Reply
 3. Hoang Thanh January 17, 2019 Reply
 4. Hoang Thanh January 17, 2019 Reply
 5. Hoang Thanh January 17, 2019 Reply
 6. Hanh Hoang January 17, 2019 Reply
 7. Boss Phan January 17, 2019 Reply
 8. Minh Gaming January 17, 2019 Reply
 9. duong thuy January 17, 2019 Reply
 10. huynh ve January 17, 2019 Reply
 11. Quốc Việt Lê January 17, 2019 Reply
 12. Phúc Hoài January 17, 2019 Reply
 13. TTKH January 17, 2019 Reply
 14. memtest channel January 17, 2019 Reply
 15. Liến Mỹ January 17, 2019 Reply
 16. xuan vy nguyen January 17, 2019 Reply

Leave a Reply