Tân Cổ – Quán Gấm Đầu Làng – Minh Cảnh – Chí Tâm – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTân Cổ – Quán Gấm Đầu Làng Tân nhạc : Nhạc sĩ Giao Tiên Vọng Cổ : Soạn giả Thúy Vũ Tiếng hát : Ns. Minh Cảnh – Ns. Chí Tâm – Ns. Lệ Quyên.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply