Sài Gòn Thứ Bảy | Ca sĩ: Bảo Tuấn | Nhạc sĩ: Anh Bằng | Trung Tâm Asia – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSài Gòn Thứ Bảy | Ca sĩ: Bảo Tuấn | Nhạc sĩ: Anh Bằng ASIA 18: Nhớ Sài Gòn (1998) Website: http://trungtamasia.com Facebook: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

37 Comments

 1. con lon January 16, 2019 Reply
 2. HỮU VINH January 16, 2019 Reply
 3. Moon Đặng January 16, 2019 Reply
 4. Văn Tôn Nguyễn January 16, 2019 Reply
 5. con lon January 16, 2019 Reply
 6. Oanh Tran January 16, 2019 Reply
 7. ha tran van January 16, 2019 Reply
 8. Dang Minh Doan January 16, 2019 Reply
 9. Phuc Quoc January 16, 2019 Reply
 10. Hồng Minh Quang January 16, 2019 Reply
 11. Quyên Trần January 16, 2019 Reply
 12. Son LE January 16, 2019 Reply
 13. IAM SAIGONESE January 16, 2019 Reply
 14. trần minh khôi January 16, 2019 Reply
 15. Nguyễn Sil January 16, 2019 Reply
 16. Diem Kieu January 16, 2019 Reply
 17. hoangky bactien January 16, 2019 Reply
 18. Quyến HoanG January 16, 2019 Reply
 19. Kiều Nguyễn January 16, 2019 Reply
 20. HƯƠNG ĐÀO January 16, 2019 Reply
 21. Xuân Lan Phan January 16, 2019 Reply
 22. Tamy Nguyen January 16, 2019 Reply
 23. Huy Trung January 16, 2019 Reply
 24. Van Luc Pham January 16, 2019 Reply
 25. Japan Liem January 16, 2019 Reply
 26. Sophia Pham January 16, 2019 Reply
 27. Tamy Nguyen January 16, 2019 Reply
 28. Japan Liem January 16, 2019 Reply
 29. Long Nguyễn January 16, 2019 Reply
 30. Tamy Nguyen January 16, 2019 Reply
 31. Tamy Nguyen January 16, 2019 Reply
 32. Tracy Nguyễn January 16, 2019 Reply
 33. misthy cute January 16, 2019 Reply
 34. Vân Nguyễn January 16, 2019 Reply
 35. TERMINATOR Nguyen January 16, 2019 Reply
 36. Phuc Phuc January 16, 2019 Reply

Leave a Reply