«Karaoke» Nối Lại Tình Xưa – Đan Nguyên, Băng Tâm – Nhạc Vàng Tuyển Chọn«Karaoke» Nối Lại Tình Xưa – Đan Nguyên, Băng Tâm ▻ Nối Lại Tình Xưa (Karaoke) ▻ Nhạc Sĩ / Composer: Ngân Giang ▻ Ca Sĩ / Singer: Đan Nguyên, Băng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. LiLi Nguyen January 16, 2019 Reply
  2. Đức Nguyễn January 16, 2019 Reply
  3. Hừng Lê January 16, 2019 Reply
  4. Hậu Trần95 January 16, 2019 Reply
  5. TUNGCHANG KARAOKE January 16, 2019 Reply

Leave a Reply