🎵 Nén Hương Yêu (Châu Kỳ, Duy Khánh) Thanh Thúy Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm: Nén Hương Yêu Nhạc: Châu Kỳ – Lời: Duy Khánh Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 Album: Thương Ca 10: Tứ Quý 2 (Pre 75) Hình ảnh: Sheet Nhạc …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply