Không Bao Giờ Quên Anh – Lệ Quyên | Đêm Ra Mắt Album Vol.6 Tại Phòng Trà Không Tên | – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKhông Bao Giờ Quên Anh Tác giả: Hoàng Trang –LYRIC: Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh. Ngày nao đã quen nhau vì chung hướng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Hà Trung Nghĩa January 15, 2019 Reply
  2. Miss Vuh January 15, 2019 Reply
  3. Christ Huy January 15, 2019 Reply
  4. Trần Thanh Nhân January 15, 2019 Reply
  5. Ly Nguyen Nhu January 15, 2019 Reply

Leave a Reply