Tiễn Bạn Lên Đừơng Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTạm biệt Kiên với lời cảm ơn chân thành nhất,, Hình ảnh trong video là tóm tắt kỹ niệm trong 6 năm ở UAE. Hẹn 1 ngày gặp lại,

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply