Thư Về Em Gái Thành Đô (Duy Khánh) – Đan Phương – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThư Về Em Gái Thành Đô Sáng tác: Duy Khánh Trình bày: Đan Phương.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. thành thienlong January 14, 2019 Reply
  2. Man Mai January 14, 2019 Reply
  3. Doan Tuanh January 14, 2019 Reply

Leave a Reply