Quang Le Về đâu Mái Tóc Người Thương COVER – Nhạc Vàng Tuyển ChọnWATCH IN HD!!! —– HEY YALL! Heres video of me singing *Về đâu mái tóc người thương*, A classic Vietnamese song by Quang Le..I hope yall enjoyed this …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

40 Comments

 1. Jemima Key January 14, 2019 Reply
 2. Sonny Phamster January 14, 2019 Reply
 3. Giang Giang January 14, 2019 Reply
 4. Anh Thư Nguyễn Ngô January 14, 2019 Reply
 5. troy le January 14, 2019 Reply
 6. MYTHO Eco Living January 14, 2019 Reply
 7. Eric Edison Pham January 14, 2019 Reply
 8. Kang-Li Cheng January 14, 2019 Reply
 9. Donald Nguyen January 14, 2019 Reply
 10. Tina Ha January 14, 2019 Reply
 11. Khoa Pham January 14, 2019 Reply
 12. Kenny Nguyen January 14, 2019 Reply
 13. Avtar Johore January 14, 2019 Reply
 14. kagura sama January 14, 2019 Reply
 15. Eat More January 14, 2019 Reply
 16. H M January 14, 2019 Reply
 17. Windy 814 January 14, 2019 Reply
 18. Michael Le January 14, 2019 Reply
 19. Cube fan2 January 14, 2019 Reply
 20. dong jae shin January 14, 2019 Reply
 21. Irwan Santoso January 14, 2019 Reply
 22. Mina NakijiTM January 14, 2019 Reply
 23. Mina NakijiTM January 14, 2019 Reply
 24. Mina NakijiTM January 14, 2019 Reply
 25. Tuấn Trần January 14, 2019 Reply
 26. Tuan Cao January 14, 2019 Reply
 27. Kevin Masters January 14, 2019 Reply
 28. Nặng Ti`nh Kẻ January 14, 2019 Reply
 29. Dat Le January 14, 2019 Reply
 30. Billy Tran January 14, 2019 Reply
 31. Thành nguyễn Đức January 14, 2019 Reply
 32. Nghi La January 14, 2019 Reply
 33. sqho January 14, 2019 Reply
 34. Mina NakijiTM January 14, 2019 Reply
 35. anh tran January 14, 2019 Reply
 36. jamiescoles January 14, 2019 Reply
 37. Catherine Nguyen January 14, 2019 Reply

Leave a Reply