Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi – Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa khúc Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi được trích trong Album Biết Tìm Ở Đâu – Thanh Tuyền & Trường Thanh Tác Giả: Hoài Linh – Tuấn Khanh Trình Bày: Thanh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. dat buithanh January 14, 2019 Reply
 2. Vương Công January 14, 2019 Reply
 3. GIN 90 January 14, 2019 Reply
 4. Sầu Đông January 14, 2019 Reply
 5. Duyn Bui January 14, 2019 Reply
 6. Thao Lam January 14, 2019 Reply
 7. Thúy Nguyễn January 14, 2019 Reply
 8. Kimlee Huynh January 14, 2019 Reply
 9. văn lai January 14, 2019 Reply
 10. Ngan Bui January 14, 2019 Reply
 11. văn lai January 14, 2019 Reply
 12. Ngan Bui January 14, 2019 Reply
 13. Ngan Bui January 14, 2019 Reply
 14. phuong anh nguyen hong January 14, 2019 Reply
 15. Đăng Thảo January 14, 2019 Reply

Leave a Reply