Bậu Hân muôn thuở – Tuấn Vũ, Hiếu Dũng – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Tôi đến thăm làng xưa Bầu Hân dấu yêu sao nay đổi thay nhiều Đường cát trắng quanh co Từng hàng so đo khi xưa khắc lấy tên nhau Nay đa không còn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. HieuDung Fan January 14, 2019 Reply
  2. Anh Lê Tuấn January 14, 2019 Reply
  3. HieuDung Fan January 14, 2019 Reply
  4. Mai Quốc Trung January 14, 2019 Reply
  5. Huu Le January 14, 2019 Reply
  6. hieudung d January 14, 2019 Reply

Leave a Reply