Việt Nam Tôi Đâu – ca sĩ Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnViệt Nam Ơi Thời gian quá nữa đời người Và ta đã tỏ tường rồi Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lữa khói Mẹ Việt Nam đau Từng cơn xót dạ nhìn đời…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply