HÌNH ẢNH NGƯỜI EM KHÔNG ĐỢI – Hoàng Thi Thơ – Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgày nào em đến, áo em màu trinh Áo xinh là xinh, áo em trong trời hồng Là gió, là bướm, là hoa, là mây chiều tà Ngày nào em đến, nón em cầm tay Nón em …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply