Tâm sự người thương binh- Chế Linh (Nhạc lính VNCH). NGHĨA TUẤN – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhim tài liệu : Năm 1964, 2 Tướng DƯƠNG VĂN MINH, NGUYỄN KHÁNH ký giấy, trao quyền lại cho Ông PHAN KHẮC SỨU (Quốc Trưởng) và Ông TRẦN VĂN …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply