“Không” – Thanh Tuyền & Sơn Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKhông Sáng tác: Nguyễn Ánh 9 Không ! Không ! Tôi không còn yêu em nữa Không ! Không ! Tôi không còn yêu em nữa Không ! Không ! Tôi không còn yêu em …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

14 Comments

 1. Nguyen ngoc Khanh Thu January 12, 2019 Reply
 2. 吳映雪 January 12, 2019 Reply
 3. Hương Huỳnh January 12, 2019 Reply
 4. 阮先生 January 12, 2019 Reply
 5. Vy Vy January 12, 2019 Reply
 6. Trinh Pham January 12, 2019 Reply
 7. Nguyễn Kyn January 12, 2019 Reply
 8. Phuc Do January 12, 2019 Reply
 9. Phuc Do January 12, 2019 Reply
 10. Tuan Anh January 12, 2019 Reply
 11. Mai Phan January 12, 2019 Reply
 12. Mai Do January 12, 2019 Reply
 13. Xuân Đinh January 12, 2019 Reply

Leave a Reply