Bài hát “TIẾNG KÊU OAN THỞ THAN” – Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát “TIẾNG KÊU OAN THỞ THAN” – Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT Nhân sự kiện Vườn Rau Lộc Hưng bị cưỡng chế từ ngày 04.01.2019 — Youtube: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

35 Comments

 1. Dung Tran January 12, 2019 Reply
 2. connhangheo lienlac January 12, 2019 Reply
 3. thanh trantrong January 12, 2019 Reply
 4. Viet Tran January 12, 2019 Reply
 5. Dang Nguyen January 12, 2019 Reply
 6. Thanh Nguyen January 12, 2019 Reply
 7. Lê Minh Phương January 12, 2019 Reply
 8. Bảo Nguyễn January 12, 2019 Reply
 9. Mai Dinh January 12, 2019 Reply
 10. Van-Dai Nguyen January 12, 2019 Reply
 11. Hiếu Bùi January 12, 2019 Reply
 12. tro choi dan gian January 12, 2019 Reply
 13. dung vũ January 12, 2019 Reply
 14. Minh Rau January 12, 2019 Reply
 15. Tâm Pham January 12, 2019 Reply
 16. Mai Dinh January 12, 2019 Reply
 17. tuan vu minh January 12, 2019 Reply
 18. Mika30041975 January 12, 2019 Reply
 19. Toàn Trần Đình January 12, 2019 Reply
 20. Hoang Nguyen January 12, 2019 Reply
 21. Chien Quyet January 12, 2019 Reply
 22. ngoc phan January 12, 2019 Reply
 23. Elvis Truong January 12, 2019 Reply
 24. Kathy Nguyen January 12, 2019 Reply
 25. Ha Vu January 12, 2019 Reply
 26. ho chi minh January 12, 2019 Reply
 27. Sgfc Sgbb January 12, 2019 Reply
 28. Phuong Hoang January 12, 2019 Reply
 29. huan nguyen January 12, 2019 Reply
 30. Tri Nguyen January 12, 2019 Reply
 31. GiSPoreDeCa We3 January 12, 2019 Reply
 32. Toai Vu Duy January 12, 2019 Reply
 33. Ngoc Nguyen January 12, 2019 Reply

Leave a Reply