Ngày xưa anh nói ( chế linh – thanh tuyền) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDURecorder Đây là video của tôi đã ghi âm bằng DU Recorder. Quay màn hình và phát trực tiếp không khó. Tải về liên kết: Android: https://goo.gl/s9D6Mf iOS: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply