Từng thân thiết “như hình với bóng”, Duy Khánh – Miu Lê rộ tin đồn tin rạn nứt vì hành động này – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCác khán giả đã cực tinh ý khi tìm ra điểm khác lạ này và rất thắc mắc không hiểu giữa họ đang xảy ra vấn đề gì?

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply