NỔI LÒNG CHINH NHÂN, Thanh Tuyền- Đức Minh,thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNỔI LÒNG CHINH NHÂN, sáng tác : Hàn Châu, thu âm song ca Thanh Tuyền, Đức Minh, dĩa nhựa tại Sài Gòn , thủ đô VNCH .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

21 Comments

 1. Cuong Nguyen January 10, 2019 Reply
 2. Huuluan Nguyenhuynh January 10, 2019 Reply
 3. Tran Ngoc January 10, 2019 Reply
 4. Lac Nguyen January 10, 2019 Reply
 5. Giai Khan So Cho Hue January 10, 2019 Reply
 6. Huong Mai January 10, 2019 Reply
 7. Thanh Ngọc January 10, 2019 Reply
 8. LE Hoa January 10, 2019 Reply
 9. qa v January 10, 2019 Reply
 10. Bich Ngoc Nguyen Nhu January 10, 2019 Reply
 11. Nhat Duy Hoang January 10, 2019 Reply
 12. Nang Phu January 10, 2019 Reply
 13. Đức Minh January 10, 2019 Reply
 14. Kimlee Huynh January 10, 2019 Reply
 15. phuong nguyen January 10, 2019 Reply
 16. Hùng Sơn Huỳnh January 10, 2019 Reply
 17. Nguyen Xuan Chap January 10, 2019 Reply
 18. song un dae January 10, 2019 Reply
 19. uy huyen January 10, 2019 Reply
 20. hoang tran January 10, 2019 Reply
 21. hoang tran January 10, 2019 Reply

Leave a Reply