Mẹ từ bi – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển Chọn__((()))__ NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT __((()))__ Xuân ruỗi trăm hoa rụng Xuân tới trăm hoa cười Trước mắt việc đi mãi Trên đầu già tới rồi Đừng tưởng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

19 Comments

 1. Thanh Lê January 10, 2019 Reply
 2. xuân thọ January 10, 2019 Reply
 3. Nhan Pham January 10, 2019 Reply
 4. Nhan Pham January 10, 2019 Reply
 5. Phú Nguyễn January 10, 2019 Reply
 6. Tran Tuan January 10, 2019 Reply
 7. Ly Le January 10, 2019 Reply
 8. hai cong January 10, 2019 Reply
 9. PHÁP ĐĂNG January 10, 2019 Reply
 10. Eyroset Euroset January 10, 2019 Reply
 11. Eyroset Euroset January 10, 2019 Reply
 12. sang tran January 10, 2019 Reply
 13. Thuc Trong January 10, 2019 Reply
 14. Trung Juve January 10, 2019 Reply
 15. Long Vũ Văn January 10, 2019 Reply
 16. Hoài Vy January 10, 2019 Reply
 17. Đạt Phan Văn January 10, 2019 Reply
 18. Lêloi86 Lê January 10, 2019 Reply
 19. Phattai Phattai January 10, 2019 Reply

Leave a Reply