Lễ Quốc Khánh Pháp 14 Juillet – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLễ Quốc Khánh tại Champs Élysées France 14-7-2016. Phóng sự video diễn hành lúc 11 h sáng tại Paris do Bích Xuân thực hiện. Ngày 14/7, một lễ diễn binh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

14 Comments

 1. Lưu Phong January 10, 2019 Reply
 2. thanh doi January 10, 2019 Reply
 3. nguyen phat January 10, 2019 Reply
 4. Nguyen Kim January 10, 2019 Reply
 5. Anh Tuan DO January 10, 2019 Reply
 6. Nguyen Tung January 10, 2019 Reply
 7. Vo Alex January 10, 2019 Reply
 8. Cathy Lefrançois January 10, 2019 Reply
 9. Thien Nga January 10, 2019 Reply
 10. Quang Duc January 10, 2019 Reply
 11. Tinh Minh Truong January 10, 2019 Reply
 12. Hue Tran January 10, 2019 Reply
 13. Tam PHAM January 10, 2019 Reply
 14. van-kien Nguyen January 10, 2019 Reply

Leave a Reply