PHI NHUNG, MẠNH QUỲNH, HƯƠNG THỦY | Tuyệt Phẩm Tân Cổ Giao Duyên Trữ Tình Hay Nhất – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPHI NHUNG, MẠNH QUỲNH, HƯƠNG THỦY | Tuyệt Phẩm Tân Cổ Giao Duyên Trữ Tình Hay Nhất 01. Qua Lối Nhỏ 02. Làm Dâu Xứ Lạ 03. Hình Bóng Quê Nhà …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Vyy Phuongg January 9, 2019 Reply
  2. Ho Thi Be Nam January 9, 2019 Reply
  3. Quân Cao January 9, 2019 Reply
  4. Tran Dongoc January 9, 2019 Reply
  5. Tran Dongoc January 9, 2019 Reply
  6. Oanh Nguyen Oanh January 9, 2019 Reply
  7. Cáo Bố Láo January 9, 2019 Reply
  8. Pin nhỏ January 9, 2019 Reply
  9. Vũ Thị hạnh́ January 9, 2019 Reply

Leave a Reply