Karaoke Say (Đan Nguyên, Quốc Khanh) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKaraoke nhạc nền chuẩn, rip từ DVD gốc, đầy đủ 2 audio stream Audio 1 : Beat Audio 2 : Ca sỹ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Văn Cao Võ January 9, 2019 Reply
  2. Phung Kim January 9, 2019 Reply
  3. hoài Nguyễn Văn January 9, 2019 Reply
  4. Tuan Le January 9, 2019 Reply
  5. Cao tan Nguyen January 9, 2019 Reply
  6. nhon ho January 9, 2019 Reply
  7. Hoang Thi January 9, 2019 Reply
  8. Khue Mai January 9, 2019 Reply

Leave a Reply