Con Đường Xưa Em Đi – Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCon Đường Xưa Em Đi. —————————————————— Tác giả: Châu Kỳ & Hồ Đình Phương. Lời: Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề,…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply