Behind the Scenes: Đêm-Quốc Khanh (Live Show) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuốc Khanh Live Show với tựa đề “Đêm” đã được thành công thực hiện vậy thì các bạn có biết các ca sĩ khách mời để hát cùng Quốc Khanh có cảm nghĩ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. ILOVE TD January 7, 2019 Reply
  2. Nga Dinh January 7, 2019 Reply
  3. Hung Le January 7, 2019 Reply
  4. tuthuky vo January 7, 2019 Reply
  5. nguyen thi thanh dam January 7, 2019 Reply
  6. Ero Jen January 7, 2019 Reply
  7. anh thư January 7, 2019 Reply
  8. Nguyen Candyman January 7, 2019 Reply
  9. Uyen Crenshaw January 7, 2019 Reply

Leave a Reply