Vầng Trán Suy Tư – Giao Linh (MV OFFICiAL) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVầng Trán Suy Tư – Giao Linh (MV OFFICiAL) – Sáng tác : Thanh Sơn – Ca sĩ : Giao Linh Tôi đếm thời gian trên ngón tay Buồn lên mắt gầy, hỏi lòng bao đắng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. Ánh Nga Lê Thị January 6, 2019 Reply
 2. Thai Luu January 6, 2019 Reply
 3. Hanh Truong January 6, 2019 Reply
 4. Trước Trương January 6, 2019 Reply
 5. Hồng Sơn Lê January 6, 2019 Reply
 6. Thiên Đoàn January 6, 2019 Reply
 7. Gia Long January 6, 2019 Reply
 8. dragon rider January 6, 2019 Reply
 9. Giang Tap January 6, 2019 Reply
 10. Quan Pham January 6, 2019 Reply
 11. Tri Huu January 6, 2019 Reply
 12. Trương Tú January 6, 2019 Reply
 13. Như Luhan January 6, 2019 Reply
 14. Nhui nhui Le January 6, 2019 Reply
 15. TUẤN VÕ January 6, 2019 Reply

Leave a Reply