Tuấn Vũ – hội ngộ tại Hà Nội – Audio số 7 Vũ Ngọc Phan – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐể có cái cờ líp âm thanh nét căng thế này nhà cháu vỡ mẹt luôn … vừa nhờ quay, vừa chỉnh máy thu, vừa đàn theo kiểu hiểu ý oánh ngay . Nhưng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

17 Comments

 1. Trung Nguyen January 6, 2019 Reply
 2. Tuan Khang January 6, 2019 Reply
 3. BH. TS January 6, 2019 Reply
 4. Hương Đinh January 6, 2019 Reply
 5. Thai Dinh January 6, 2019 Reply
 6. TO VAN HIEU January 6, 2019 Reply
 7. Ngoc Tran January 6, 2019 Reply
 8. van hieu nguyen January 6, 2019 Reply
 9. Tony Tran January 6, 2019 Reply
 10. Van Tran January 6, 2019 Reply
 11. Danh Thắng Phùng January 6, 2019 Reply
 12. Phong Phạm January 6, 2019 Reply
 13. louis cha January 6, 2019 Reply
 14. Mỹ Hạnh Nguyễn January 6, 2019 Reply
 15. Dinh Dang January 6, 2019 Reply

Leave a Reply