Thế Sơn _ Tiếc Thương (sáng tác Quốc Hùng) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTiếc Thương Nhạc và lời : Quốc Hùng Tiếng hát : Thế Sơn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Vlogs LTL January 6, 2019 Reply
  2. Dịu Nguyễn January 6, 2019 Reply
  3. phuong mai January 6, 2019 Reply

Leave a Reply