Qua Cơn Mê – Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQua Cơn Mê Tác giả: Trịnh Lâm Ngân Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em Ngày gió mưa không còn Nên đường dài thật dài,…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Tam Minh January 6, 2019 Reply
 2. Nguyen Tuan Anh January 6, 2019 Reply
 3. Binh Ho January 6, 2019 Reply
 4. Nam hoang hoang January 6, 2019 Reply
 5. Phu Trong January 6, 2019 Reply
 6. Ha Nguyen January 6, 2019 Reply
 7. Khiêm Nguyễn January 6, 2019 Reply
 8. Vinh Quang January 6, 2019 Reply
 9. Vinh Quang January 6, 2019 Reply
 10. Màu Nguyễn January 6, 2019 Reply
 11. Bien Nguyen January 6, 2019 Reply
 12. Khiêm Đỗ January 6, 2019 Reply
 13. Do Trannhat January 6, 2019 Reply
 14. Thaibao Le January 6, 2019 Reply
 15. Thang Vo January 6, 2019 Reply
 16. Cooler Master January 6, 2019 Reply
 17. Nhân Lê January 6, 2019 Reply
 18. HUY THIET THACH HUYNH January 6, 2019 Reply
 19. Nam Doan January 6, 2019 Reply
 20. dung tran January 6, 2019 Reply
 21. Nam Lê January 6, 2019 Reply
 22. Cats Bas January 6, 2019 Reply
 23. DaoTanVu Dao January 6, 2019 Reply

Leave a Reply