Nghèo – Ca sỉ Trường Vũ [09-13-2015 09:03pm US PST] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa sỉ Trường Vũ với bài hát “Nghèo” Tác giả: Trần Quý MC: Việt Thảo Sự kiện: Đại lễ Vu Lan báo hiếu và chiêm bái Phật Ngọc Hòa Bình tại tịnh xá…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

18 Comments

 1. Hữu Nhân January 6, 2019 Reply
 2. nguoi tinh bolero January 6, 2019 Reply
 3. Tình Lâm January 6, 2019 Reply
 4. Nhi Sung January 6, 2019 Reply
 5. Tịnh Đỗ Thanh January 6, 2019 Reply
 6. Tuan Nguyen January 6, 2019 Reply
 7. Lee January 6, 2019 Reply
 8. Thai Luong January 6, 2019 Reply
 9. phansau Phan January 6, 2019 Reply
 10. hậu Phi January 6, 2019 Reply
 11. Ngó NaBi January 6, 2019 Reply
 12. An Nguyen January 6, 2019 Reply
 13. Nam nguyễn January 6, 2019 Reply
 14. Sol Nguyen January 6, 2019 Reply
 15. Ngoc Ly January 6, 2019 Reply
 16. Hoàng Phúc Lâm January 6, 2019 Reply
 17. Tu Tran January 6, 2019 Reply

Leave a Reply