Quang Lê đính chính tin đồn cạch mặt Ngọc Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTại họp báo đêm nhạc mới, Quang Lê đã giải thích tin đồn bất hòa giữa anh và Ngọc Sơn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply