Biển cạn (Kim Tuấn) – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBiển cạn (Kim Tuấn) – Lệ Quyên.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. atula xuan January 5, 2019 Reply
  2. Minh Cu Ớt January 5, 2019 Reply
  3. Minh Cu Ớt January 5, 2019 Reply
  4. Beverly Bee January 5, 2019 Reply

Leave a Reply