Quang Lê, trong Tiệc Trung Thu (15) – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhôm Thứ Sáu 12-9-2008.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. tho phan minh January 4, 2019 Reply

Leave a Reply